Miejsce posiedzenia: Poznań Congress Center – sala konferencyjna 1FG (parter), Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14 (wjazd od ul. Śniadeckich)

Wtorek, 13 czerwca 2023 r.

09:30 – 10:00 Rejestracja, Poznań Congress Center, Międzynarodowe Targi Poznańskie

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników Konwentu przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP

10:10 – 11:30 Panel I: Wojska USA w Polsce, współdziałanie sojusznicze i współpraca z samorządem regionalnym

  • Jonathan Cebra, rzecznik Ambasady USA
  • gen. dyw. Jeffrey Broadwater, Zastępca Dowódcy V Korpusu Sił Lądowych USA
  • płk Jorge M. Fonseca, Dowódca Garnizonu Sił Lądowych USA
  • płk pil. Norbert Chojnacki, Zastępca Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Dyskusja

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:15 Panel II: Integracja obcokrajowców na polskim rynku pracy

  • Grzegorz Grygiel, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
  • Barbara Kwapiszewska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Dyskusja

13:15 – 13:45 Przerwa

13:45 – 14:45 Panel III: Zarządzanie środowiskiem i ochrona klimatu

  • Katarzyna Zaczek, Dyrektor Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem

Dyskusja

14:45 – 15:00 Przyjęcie stanowisk

Prezentacja - Radomir Matczak, Ekspert Związku Województw RP

15:00 – 15:15 Podsumowanie obrad przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP

Przekazanie przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP Województwu Dolnośląskiemu