Program I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Poznaniu

 

Miejsce posiedzenia: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Ziemi ul. Głogowska 14 (wjazd od ul. Śniadeckich)

Miejsce zakwaterowania: Hotel Mercure Poznań, ul. Roosevelta 20

 

Poniedziałek, 20 marca 2023 r.

Obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP w Hotelu Mercure

Kolacja w restauracji w hotelu Mercure Poznań                         

 

Wtorek, 21 marca 2023 r.

09:30 – 10:00 Rejestracja, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sala Ziemi

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników Konwentu przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP

10:10 – 11:30 Panel I: UKRAINA – OMÓWIENIE BIEŻĄCEJ SYTUACJI ORAZ MOŻLIWOŚCI POLSKIEGO UCZESTNICTWA W POWOJENNEJ ODBUDOWIE KRAJU

  • Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy
  • Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Dyskusja

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:45 Panel II: WDRAŻANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Younous Omarjee, Poseł do Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego
  • Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej
  • Emma Toledano Laredo, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

Dyskusja

13:45 – 14:15  Przerwa kawowa

14:15 – 14:45 Panel III: ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ

  • Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Dyskusja

14:45 - 15:00 SPRAWY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ŚWIADCZEŃ OPIEKI  ZDROWOTNEJ, W TYM W RAMACH RYCZAŁTU PSZ NA 2023 ROK

  • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Dyskusja

15:00 – 15:15 Przyjęcie stanowisk

15:15 – 15:30 Podsumowanie obrad przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP

15:30 – 17:00 Obiad

 

Materiały z konwentu: