Wojska USA w Polsce - współdziałanie sojusznicze i współpraca z samorządem regionalnym to tytuł jednego z paneli II posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Poznaniu, które odbyło się 13 czerwca 2023 roku. Gospodarzem wydarzenia był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP.

Do uczestników konwentu zwrócił się w specjalnym nagraniu wideo Mark Brzezinski, Ambasador USA w Polsce:

- Wojskowy aspekt naszych wzajemnych relacji opiera się na wspólnych wartościach i jest tylko jednym z aspektów naszych silnych więzi, które obejmują również relacje międzyludzkie i biznesowe w całej Polsce – mówił Mark Brzezinski. - Tak jak ja jestem ambasadorem w Warszawie, tak wojska w waszych województwach, tutaj w Polsce, są ambasadorami w społecznościach lokalnych, w których służą. Demonstrują nie tylko amerykańską siłę, ale także amerykańską dobroć, hojność i profesjonalizm. Dyskusje takie jak ta, którą prowadzicie dzisiaj, pomagają zapewnić ciągłość siły naszej szczególnej przyjaźni w całej Polsce. Dziękuję za to i za wszystko, co robicie – dodał Ambasador.