21 marca br., Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Wasylem Zwaryczem, Ambasadorem Ukrainy w RP. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia szczegółów pomocy rzeczowej Województwa Wielkopolskiego dla Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem Obwodu Charkowskiego. Środki na ten cel zapewnione zostały w specjalnej uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o pomocy społecznościom lokalnym 
i regionalnym Ukrainy, uchwalonej w styczniu br.

Podczas rozmów poruszono także temat bieżącej sytuacji w Ukrainie oraz współpracy naszego regionu z Obwodem Charkowskim. 

Spotkanie poprzedzało udział Ekscelencji, Pana Ambasadora w Konwencie Marszałków Województw RP, do udziału w którym otrzymał zaproszenie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Temat odbudowy Ukrainy stał się jednym z trzech tematów przewodnich pierwszego posiedzenia Konwentu Marszałków po objęciu prezydencji w Konwencie przez Wielkopolskę.