Laska Konwentu Marszałków Województw RP została przekazana przez Lubelszczyznę Wielkopolsce. Przez pierwsze półrocze 2023 roku przewodniczącym Konwentu Marszałków Województw RP będzie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. To oznacza, że Wielkopolska będzie areną debaty na temat najważniejszych dla samorządów województw spraw. 

„Spotykamy się bez wątpienia w niezwykle trudnych czasach wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i stale aktualnych wyzwań klimatycznych, przed którymi wszyscy stoimy. Warto zastanowić się, jak sobie z nimi poradzić, ponieważ mocno przekładają się na nasze bieżące działania, chociażby w postaci kosztów energii, które musimy wszyscy ponosić. Przed nami także nowa perspektywa europejskiego budżetu. Jej uruchomienie to wielka szansa realizowania kolejnych zadań rozwojowych dla naszych regionów” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. „Wielkopolska to dobre miejsce, by debatować o trudnych sprawach. Przez lata pokazywaliśmy bowiem, że działając konsekwentnie potrafimy osiągać sukcesy” –  dodaje Marszałek Woźniak, który już po raz trzeci będzie Przewodniczącym Konwentu.

Dotychczas nasz region gościł przedstawicieli wszystkich samorządowych województw w latach 2006 – 2007 oraz w 2015 roku. W pierwszym półroczu 2023 roku w Wielkopolsce zorganizujemy dwa konwentowe posiedzenia, w marcu i czerwcu.

W II posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP w Lublinie 7 grudnia 2022 r. uczestniczył Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który w imieniu Marszałka Marka Woźniaka  przejął laskę Konwentu Marszałków Województw RP  od Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego podziękował za przewodzenie konwentowi, zapraszając na przyszłorocznej posiedzenia tego grona do Wielkopolski. Zadeklarował przy tym gościnną atmosferę, która sprzyjać będzie rzeczowej rozmowie  o rozwoju województw.

W programie obrad ostatniego posiedzenia konwentu na Lubelszczyźnie znalazły się dwa moduły. Pierwszy z nich to bezpieczeństwo żywnościowe. Wicemarszałek Grabowski poruszył  kwestie związane z ASF, wykorzystaniem środków unijnych na budowę zbiorników wodnych oraz zabezpieczeniem potrzeb dot. gospodarki wodno-ściekowej gospodarstw w zabudowie rozproszonej.  W kontekście aktualnych uwarunkowań  dyskutowano także o bezpieczeństwie energetycznym.    

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, który jest Przewodniczącym Komisji ds. Żywności Związku Województw RP, omówił kwestię wystąpienia polskich województw z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. „Europejskie Dziedzictwo Smaki Regionów” – to nazwa sieci producentów regionalnych i tradycyjnych, której powstanie zostało zaproponowane podczas obrad.

Przypomnijmy, że zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.