Podczas Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Wielkopolski odbył się briefing prasowy poświęcony bieżącej sytuacji w Ukrainie oraz możliwości polskiego uczestnictwa w powojennej odbudowie kraju. Poruszono również kwestię wdrażania funduszy europejskich w Polsce, w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie we wtorek 2 marca odbywało się pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Wielkopolski, zorganizowano briefing prasowy. 

Gośćmi Marszałka Marka Woźniaka, Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP byli: Wasyl Zwarycz - Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Younous Omarjee - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz Emma Toledano Laredo, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Tematy briefingu łączyły się z zakresem pierwszych dwóch paneli wtorkowego posiedzenia Konwentu. Omówiona została bieżąca sytuacja w Ukrainie oraz możliwości polskiego uczestnictwa w powojennej odbudowie kraju. Poruszona zostanie także kwestia wdrażania funduszy europejskich w Polsce, w ramach nowej perspektywy finansowej UE.